Affärsmodellsanalys

Genom att göra en affärsmodellsanalys lyfter man blicken från det operativa för att få en helhetsbild över sin verksamhet och kan lägga fokus på de bitar som leder företaget framåt.
Läs mer

Tillväxt Nyköping tar pulsen på pendlarna

Det visade sig att en stor andel av pendlarna kunde se sig själva jobba i Nyköping
Läs mer

Kommunpodden och Tillväxt Nyköping

Lyssna på kommunpodden där divisionschef näringsliv Ola Pettersson pratar om Tillväxt Nyköping.
Läs mer

Ny satsning på jobb och företagare i Nyköping

Ny satsning på jobb och företagare i Nyköping. Michael Treschow och Kevin Ryan från Tillväxt Stockholm var i Nyköping i mars för att träffa näringslivschefen Ola Pettersson och kommunalråden Urban Granström och Ahmad Eid.
Läs mer

Nu drar vi igång!

Efter en smygstart i början av sommaren där fokus låg på att sätta ihop teamet drar Tillväxt Nyköping igång med full kraft nu!
Läs mer