Integritetspolicy

 

För att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss finns den här integritetspolicyn. I den berättar vi mer om hur vi arbetar med personuppgifter för att säkerställa att vi följer gällande lagar och regler för personuppgifter. För vissa tjänster kan det finnas särskilda villkor för behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Den rättsliga grund vi har för att samla in personuppgifter är intresseavvägning.

 

1. Personuppgiftsansvarig

Tillväxt Nyköping är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på info@tillvaxtnykoping.se

 

2. När vi sparar personuppgifter, vilka uppgifter vi sparar och hur länge vi sparar dem

Vi samlar in personuppgifter i följande situationer.

  • När en person som representerar ett företag har visat intresse för att företaget ska bli ett tillväxtföretag genom att t.ex. kontakta oss eller genom att vi bokar ett möte i syftet att se om vi ska samarbeta. Då sparar vi kontaktuppgifter till den personen.​

  • När en arbetssökande anmäler sig till att vara en del av vårt nätverk. Då sparar vi de uppgifter som vi behöver för att kunna hjälpa personen i processen mot att få ett jobb.

  • När ett företag vill vara en del av vårt nätverk som samarbetspartner/rådgivare. Då sparar vi kontaktuppgifter till den person som är kontaktperson på företaget.​

  • När en person som vill jobba med oss söker jobb hos oss eller blir anställd hos oss. Då sparar vi den information vi behöver för att hantera anställningsprocessen och vid anställning de uppgifter som vi behöver för det som omfattas av en anställning. Ex, uppgifter för att kunna betala ut lön.​

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag. I de här tre fallen då vi samlar in personuppgifter är den rättsliga grund vi har att göra det intresseavvägning.

 

3. Vem tar del av dina personuppgifter?

Tillväxt Nyköping kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Vi kan komma att lämna ut personuppgifterna till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Tillväxt Nyköpings räkning, t ex IT-leverantörer, distributionspartner, bank och finans, kommunikationsbyrå och tryckeri, men det är då Tillväxt Nyköping som är ansvarig för behandlingen.

 

4. Säkerhet 

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller vid tillfället för behandlingen.

 

5. Dina rättigheter

5.1 Rätt till registerutdrag och rättelse
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som vi utför angående dig. Du kan även begära att vi rättar personuppgifter som är felaktiga.

5.2 Rätt till radering
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till varför de samlades in och Tillväxt Nyköping kommer att radera personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har även rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse samt för direkt marknadsföring.

5.3 Utövande av rättigheter
Om du vill använda någon eller flera av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

 

6. Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Tillväxt Nyköpings behandling av personuppgifter eller beslut rörande din begäran om användandet av dina rättigheter kan du vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

8. Förändringar av integritetspolicyn

I det fall att integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att finnas på tillvaxtnykoping.se.

9. Frågor och hjälp – Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp. Du når oss info@tillvaxtnykoping.se