Tillväxt Nyköping tar pulsen på pendlarna

Teamet i Tillväxt Nyköping ordnade ett event på tågstationen i Nyköping där vi samtidigt som vi bjöd på kaffe passade på att prata med pendlarna om vart de skulle och ifall de var intresserade av att jobba i Nyköping istället för att pendla. Resenärerna som vi pratade med skulle antingen till Stockholm eller till Norrköping och Linköping. En av målsättningarna med eventet var att ta reda på varför man pendlar för det finns många fördelar med att jobba i sin hemkommun.

          

Så vi ville ta pulsen på pendlarna med en enkät som de fick besvara. Trots att det var tidigt på morgonen och lite småruggigt så blev bemötandet väldigt trevligt och det blev en bra dialog. Det visade sig att en stor andel av pendlarna kunde se sig själva jobba i Nyköping om ett likvärdigt jobb fanns här. De som pratade med oss fick visitkort med länk till Tillväxt Nyköpings hemsida där vår jobbsida finns Vi passade även på att berätta om alla spännande företag som Tillväxt Nyköping hunnit träffa för att visa på vad det finns för möjligheter på hemmaplan.

Genom att fler väljer att jobba i Nyköping bidrar man till att kommunen växer och det är något som vi förespråkar.