Affärsmodellsanalys

Har man som företagare en verksamhet som rullar på utan större förändringar, där omsättningen är stadig eller rentav ökar något för varje år, kan det kännas mindre viktigt att lägga tid på att göra en affärsmodellsanalys. Om allt flyter på, varför ska man vara där och peta i saker som redan fungerar som det ska? Att ändå ta sig tid för att gå igenom sin affärsplan kan göra att man hittar nya infallsvinklar för sitt företag, ser områden där man kan göra kostnadsbesparingar eller till och med hitta nya affärsmöjligheter. Genom att göra en affärsmodellsanalys lyfter man blicken från det operativa för att få en helhetsbild över sin verksamhet och kan lägga fokus på de bitar som leder företaget framåt. När man gör en analys av sin affärsmodell så tittar man t. ex på vilket värdeerbjudande man har, vilka kundsegment man riktar sig till, finns det nyckelpartners man behöver identifiera eller hur når man ut till sina befintliga och potentiella kunder? Det går att lära sig mycket när man genomlyser sitt företag på det här sättet och det kan faktiskt vara det som gör att man står sig bättre mot konkurrenterna och levererar kontinuerligt värde till kunden. Istället för att slåss om samma kunder som sina konkurrenter kanske man ser en målgrupp man tidigare inte har tänkt på, där man tidigare har riktat sig mot privatkunder ser man nu potential i t. ex företagskunder.
Inom vissa branscher så har försäljningen skett automatiskt, det har varit inkommande samtal och förfrågningar vilket lett till att aktiv försäljning inte varit nödvändig. När man gör en affärsmodellsanalys så tydliggör man ifall det är läge att fokusera på sälj, lägga upp en strategi för hur man kan locka till sig nya kunder men också hur man kan göra för att behålla sina befintliga kunder och få dem att köpa mer. När man aktivt arbetar med sin affär på det här sättet bidrar man till att bygga en mer robust verksamhet som kan stå sig starkare vid förändringar på marknaden och man skapar en möjlighet att växa ifall den målsättningen finns. Man kan agera istället för att reagera på sådant som påverkar sin verksamhet.

Vi på Tillväxt Nyköping hjälper våra kunder att ta fram en affärsmodellsanalys genom en modell som heter Business Model Canvas, där man genom att arbeta i workshops tillsammans med bolagets ägare tittar på 9 olika aspekter av verksamheten. Vissa av dessa 9 delarna har nämnts i texten ovan och man kan verkligen fördjupa sig i varje del för att hitta en strategi som funkar bra för företaget. Att lägga några timmar på att visualisera sin verksamhet på det här sättet kan vara värt otroligt mycket i det långa loppet. Tillväxt Nyköping erbjuder stöttning inom affärsutveckling kostnadsfritt och är du intresserad av att veta mer och vill ha en oberoende partner som bollplank, hör gärna av er till oss på info@tillvaxtnykoping.se.