Visste ni om att dessa företag finns i Nyköping? ABECE och Lamiflex är väl värda att promotas.

I vårt arbete får vi träffa många spännande företag som är verksamma i Nyköping, som många Nyköpingsbor kanske inte visste fanns. Tillväxt Nyköping vill därför promota dessa företag som bidrar med väldigt mycket till kommunen i form av framdrift, innovation och inte minst arbetstillfällen. Två sådana företag är ABECE och Lamiflex som båda verkar inom tillverkningsindustrin och har kunder över hela världen. ABECE tillverkar maskiner för framställning av takpannor där de levererar allt från mindre maskiner till hela anläggningar. Lamiflex är specialister på att ta fram förpackningslösningar för transport av gods inom främst stål-, aluminium- och kabelindustrin. Att ha företag som ligger i framkant som ABECE och Lamiflex är en stor tillgång för Nyköping och därför vill vi gärna berätta att de finns och är verksamma här.

För att ta reda på mer om företagen kan ni besöka deras hemsidor genom att följa dessa länkar: https://www.abece.se/ och https://lamiflex.com/