Tillväxt skapar jobb. Jobb skapar inkludering.

Tillväxt Nyköping initierades av stiftelsen Tillväxt Stockholm i syfte att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. Genom att erbjuda affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda i Nyköping är målet att 1000 jobb skapas de första 5 åren.

Vårt team Våra partners

Bakgrund

Inspirerad av framgångsrika verksamheter i Skåne, Botkyrka och Väsby har tillväxt-modellen kommit till Nyköping på uppdrag av Nyköpings kommun.

Tillväxt Nyköping smygstartade 1 juni 2023 och kommer vara igång fullt ut 1 september då hela teamet är på plats. Målet är att, genom att erbjuda affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag med 5-50 anställda i Nyköping, bidra till att 1000 jobb skapas de första 5 åren. Just nu bygger vi upp verksamheten genom att träffa lokala intressenter och samverka för att anpassa modellen för att kunna erbjuda lokala entreprenörer kostnadsfri tillgång till kunskap, verktyg och kontakter som gör det lättare för företagen att växa och anställa fler. Verksamhetens personal erbjuder affärsutveckling och rekryteringsstöd och pro-bono partners bidrar med expertrådgivning inom en rad olika områden.

Tillväxt Nyköping är ett icke-vinstdrivande samverkansinitiativ mellan näringsliv och kommun. I styrelsen sitter representanter från alla parter, och även arbetsförmedlingen. Verksamheten är näringslivsdriven, opolitisk och religiöst obunden.

Vårt team

Nina Rehnmark
Team Leader

Nina har en gedigen bakgrund från mediehus, media- och reklambyrå samt från ledande roller på marknadsavdelningar och har varit verksam på bolag som Bonnier Tidskrifter, Omnicom Media Group, Verizon Media, Drama Queen och Ur & Penn. Närmast har Nina arbetat med rekrytering och organisationsutveckling inom kommunikationsbranschen på WorkStudio.

072-703 96 66
AnnaMaria Wrzesniewska
Rekryteringskonsult

AnnaMaria har arbetat med arbetsmarknadsinsatser sedan 2011, varit arbetsförmedlare på Arbestförmedlingen och kommer närmast från Iris Hadar som leveranschef. Mycket god kännedom kring arbetssätt mot kandidater kopplat till arbetsgivare vilket kompletterar teamet genom bred erfarenhet gällande kandidat- och arbetsgivarperspektiv.

070-727 99 42
Rashma Randeniye
Affärsutvecklare

Rashma har flera års erfarenhet som företagare i Nyköping där han bland annat har drivit restaurang och en musikstudio. Har mångårig bakgrund från SSAB där han senast arbetade som projektledare för anläggningsinvesteringar och SSABs omställning mot fossilfritt stål. Rashma har studerat byggteknik på KTH, har examen inom ljudteknik från Linnéuniversitetet samt certifieringar inom analytisk finans och supply chain management.

073-638 74 15
Kevin Ryan
VD

Kevin är en av grundarna av stiftelsen Tillväxt Stockholm och är ansvarig för etableringen av Tillväxt Botkyrka, Tillväxt Väsby och nu Tillväxt Nyköping. Civilekonom med bakgrund från Unilever, Fryshuset och 10 år som entreprenör och grundare till THREAD AB med fokus på management consulting och värderingsstyrt ledarskap. Kevin är född i USA och uppvuxen i Kanada.

073-950 24 13

Våra partners

Tobias Larsson
Expert i affärsutveckling

Tobias har lång erfarenhet av affärsutveckling och förändring i bolag som Unilever, Cloetta, SAS och Espresso House. Utbildad nationalekonom och resultatdriven ledare som kommer guida teamets arbete i Tillväxt Nyköping. Främsta drivkraften för Tobias är att göra Nyköping ännu bättre, med fullt fokus på tillväxt och utveckling för våra lokala företag.

070-992 25 53
Jonas Uhrström
Affärsutvecklare

Jonas, som i grunden är civilekonom, har lång erfarenhet av media- och tandvårdsbranschen där han huvudsakligen arbetat i olika typer av säljledande roller. Det senaste decenniet inom olika tandvårdskedjor där han arbetat med att drifta och att köpa privata kliniker. Några av bolagen Jonas arbetat för är Telia, TV4, Agence France Presse, Praktikertjänst och Smile Tandvård. Det Jonas brinner för är i huvudsak företags utveckling och expansion för att lösa utanförskap i samhället.

072-442 05 02