Över 75 bolag har vi hunnit träffa

Vi är inne i november månad och teamet i Tillväxt Nyköping har varit igång i ett par månader nu. Under den här perioden har vi hunnit träffa över 70 bolag i alla olika typer av branscher. När initiativet drogs igång dök frågan upp kring hur behovet och intresset för Tillväxt Nyköping skulle vara. Så här några månader in kan vi med säkerhet säga att intresset är väldigt stort, att det finns ett behov därute bland företagarna i Nyköping av att få berätta om sina verksamheter och att många vill ha input från någon utifrån.

Vad pratar vi då om under mötena undrar ni kanske? Det börjar oftast med att vi berättar om Tillväxt Nyköping, hur vi jobbar, målet med initiativet och vilka kostnadsfria tjänster vi erbjuder. Just det här ifall vi verkligen är kostnadsfria är en fråga som ofta dyker upp eller om vi försöker sälja på företagen något. Här kan vi lugna företagarna med att säga att då vi är finansierade av Nyköpings kommun så är vår stöttning och support till bolagen kostnadsfria. Utöver det här pratar vi om allt från ekonomin i bolaget, hur många anställda företaget har, vad det finns för tillväxtplaner och vilka utmaningar man ser. Efter att ha träffat över 75 bolag kan vi säga att det har varit givande möten där flera av bolagen bestämt sig för att jobba vidare med Tillväxt Nyköping där vi bland annat tittar på affärsutveckling, sälj och marknadsföring i form av workshops. I vissa fall är företagen nöjda där de är och ser inget behov av våra tjänster medan vissa direkt säger att de skulle behöva rekryteringsstöd då de är i behov av personal omgående.

Man kan säga att vi fokuserar på företagen från flera infallsvinklar och att denna metod uppskattas. Att kunna träffa så många olika företag och verkligen få lyssna på historian bakom verksamheterna gör vårt jobb spännande. Tillväxt Nyköping finns här för entreprenörerna i Nyköping och är du en företagare som skulle vilja boka in ett möte med oss så tveka inte att höra av dig.