Tillväxtresa hos: Foodster/Tony’s Pizza

Hej Tony!

 

Vad händer hos er? 

 

Vi bygger för närvarande ut våran produktionslina och har under vecka 7 påbörjat driften av denna nya linje. Linjen ger oss en dubblad kapacitet i produktionen vilket gör att vi nu kan producera 3000 pizzor per timme hos oss i fabriken. Detta ser vi fram emot enormt mycket då vi fortfarande är i en tillväxtfas och våra produkter efterfrågas en hel del på marknaden. Under slutet på året fokuserar vi även på att etablera oss i grannländerna i Norden för att sedan långsiktigt bygga en distribution även på exportsidan.

 

Vad tror du är dina nyckelfaktorer för din tillväxtresa? 

 

  • Flexibilitet med snabb och innovativ produktutveckling till våra kunder
  • Snabbhet
  • Förändringar i konsumentens beteende och hur man numera konsumerar pizza, från pizzerian till frysdisken.

 

Tillväxt Nyköping är väldigt glada över att få supporta Tony’s Pizza i deras tillväxtresa, vi har identifierat några nyckelfaktorer som vi arbetar vidare med.
Och så supportar vi även i rekrytering kring en bagare och en diskare.

 

Och slutligen, ni som läser det här och som inte har smakat på Tony’s Pizza rekommenderar vi er att omedelbart göra det. De finns i frysdisken hos din lokala dagligvaruhandel. (Finns den inte där så be din lokala handlare att ta in den!).

 

På Bild: Max Lauritzen Tillväxtinitiativet, Tony Gerasovski och Nina Rehnmark.